VTKL-kotipalvelut

 Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy on ostanut marraskuussa 2016 VTKL-palvelut Oy:n osakekannan Vanhustyön keskusliitolta.

Keskusliitto on tehnyt uraauurtavaa työtä kotipalvelutoiminnassa 1950-luvulta alkaen. Toiminta yhtiöitettiin vuonna 2004.

Tänä päivänä pääkaupunkiseudulla toimii runsaat 50 kotihoidon ammattilaista,  jotka tulevat apuun silloin, kun iäkkään ihmisen tai lapsiperheen omat voimavarat eivät yksin riitä arjen pyörittämiseen. Kumppanuutemme voi jatkua muutamista päivistä vuosikymmeniin. Olemme rinnallakulkija kaikissa elämäntilanteissa. Asiakkaitamme ovat lapsiperheet, työikäiset sekä ikääntyneet henkilöt.

Kaikilla työntekijöillämme on alalle sopiva ammattikoulutus.  Heillä on monipuolinen tehtäväkuva sekä pitkä kokemus, joka tuo sujuvuutta ja herkkyyttä havaita asiakkaiden tuen tarpeita ja löytää keinot heidän tukemisekseen. Toimimme joustavasti lyhyellä varoitusajalla ja palveluja on saatavana tarvittaessa ympäri vuorokauden. Palvelukäyntimme kestävät vähintään yhden tunnin.

Tiedote laatusertifikaatti 2011
39 KB, päivitetty 4.7.2014

Arvomme

  • Kunnioitus ja arvostus, jotka ovat perustana henkilökohtaisen palvelutarpeen suunnittelussa
  • Luotettavuus ja vastuuntuntoisuus työssä
  • Aito välittäminen, inhimillisyys ja yksityisyyden kunnioitus
  • Asiantuntemus ja jatkuva kouluttautuminen