Palvelutarpeen kartoitus ja neuvonta

Palvelutarpeen kartoitus perustuu asiakkaan toimintakykyisyyden ja asumisolosuhteiden selvittämiseen.

Alueohjaajamme tekevät palvelutarpeen kartoituksen yhdessä asiakkaan, omaisten ja mahdollisten muiden hoitoon osallistuvien tahojen  kanssa. Yhdessä laadittu ja säännöllisesti päivitettävä hoito- ja palvelussuunnitelma varmistaa tarvittavan ja säännöllisen hoivan ja huolenpidon.Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan elämänlaadulleen ja kuntoutukselleen asetetut tavoitteet, jotka edesauttavat kotona asumisen mahdollisimman pitkään.

Neuvomme ja opastamme myös taloudellisten asioiden (esimerkiksi edunvalvonta, testamentit, Kelan hoitotuki ym.) järjestämiseen asiantuntijoiden avulla. Kysy myös kodin muutostöistä ja teknologian mahdollisuuksista.

Ota yhteyttä 09 3508 6070.