Apua arjen askareisiin

Palvelemme kaikkina viikonpäivinä klo 8-23.
Turvapalvelumme toimivat 24 tuntia vuorokaudessa.
Toimimme joustavasti ja lyhyellä varoitusajalla.

Tarjoamme pääkaupunkiseudun ikäihmisille, lapsiperheille ja vaikeavammaisille monipuolista kotihoitoa kotona elämisen mahdollistamiseksi. Kotihoito voi sisältää mm. perinteistä kotipalvelua, kodin puhtauspalveluja, kotisairaanhoitoa, omaishoidon lomitusta, jalkahoitoa kotiin ja kotikuntoutusta. Palvelumme mahdollistaa myös ympärivuorokautisen läsnäolon elämäntilanteen sitä edellyttäessä.

Perinteinen kotipalvelu sisältää mm. ruuan valmistusta, asiointiapua, hygieniapalveluita, saattoapua sekä yhdessäoloa.

Kodin puhtauspalvelut sisältävät mm. viikkosiivouksen, suursiivoukset, ikkunanpesut, muuttoon liittyvät palvelut kuten tavaroiden pakkaus, purku ja siivous.

Kotisairaanhoito sisältää konaisvaltaisen terveydentilan seurannan. Kotisairaanhoitajamme huolehtii lääkkeiden jakamisesta, verenpaineen mittauksesta, verensokerin seurannasta ja yhteydenpidosta muun hoitavan tahon kanssa.

Jalkojenhoitopalvelut kotiin: terveydenhuolto-oppilaitoksessa koulutuksen saanut jalkojenhoitaja tulee kotiin tekemään perusjalkojenhoidon.

VTKL-palvelut, kotihoito auttaa